Share
The
Site

1

Time to take me back

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabunt.

0 000 000
Fandím energetické nezávislosti a chci svá energetická práva.

Fandím energetické nezávislosti a chci svá energetická práva.
Loading...
0 000 000 +VY

Děkujeme

Lorem IpsumDarovat
1

NAŠE ENERGIE – NAŠE NEZÁVISLOST

Zajištění energie pro náš každodenní život nemá být výsadou pouhé hrstky velkých dodavatelů, ale má být právem každého.

Zajištění energie pro náš každodenní život nemá být výsadou pouhé hrstky velkých dodavatelů, ale má být právem každého. Současné technologie nám všem umožňují vyrábět si vlastní čistou energii v domácnostech, na pracovištích či v celých obcích. My všichni můžeme přestat být pouhými spotřebiteli a stát se výrobci energie v rámci občanské energetiky.
2

ČISTÁ ENERGIE VE VLASTNÍCH RUKOU

Rodiny, jako je tato, se vymanily ze závislosti na velkých energetických firmách a řekly sbohem vysokým účtům za elektřinu.

Rodiny, jako je tato, se vymanily ze závislosti na velkých energetických firmách a řekly sbohem vysokým účtům za elektřinu. Dokazují, že my všichni si můžeme vyrábět elektřinu bez špinavých zdrojů a aniž bychom přispívali ke změně klimatu, zvyšovali znečištění ovzduší a podporovali represivní vlády. Všichni si můžeme zvolit levnější, čistší a lepší budoucnost, když převezmeme kontrolu nad výrobou své energie.
3

NEZÁVISLOST NA ENERGETICKÝCH FIRMÁCH

Na střechách a v zahradách celého světa…

Energetické firmy si chtějí udržet kontrolu nad energetickým trhem a potřebují, abychom věřili, že centralizovaný systém obřích elektráren je jediným způsobem, jak zajistit spolehlivé dodávky energie. Protože masivně  investovaly do fosilních paliv a jádra, nezbývá jim, než nás držet v závislosti na jejich špinavé energii. Ale můžeme se vymanit! Výroba čisté energie má být právem každého občana, od venkova po velkoměsta.
4

POSTAVTE SE ZA SVÁ ENERGETICKÁ PRÁVA

Máme příležitost opustit špinavé zdroje energie.

Občané mohou stát v centru nového energetického systému, pokud bude zajištěno právo vyrábět, spotřebovávat a prodávat vlastní elektřinu za spravedlivou cenu. Máme historickou příležitost zvolit si svobodu, kterou nám všem obnovitelné zdroje nabízejí a nechat svou špinavou minulost za sebou.

ENERGETICKÁ SVOBODA PRO OBCE

Čistý vzduch a jedna z nejlevnějších cen za teplo v zemi. To je jen několik výhod pro obyvatele Kněžic, obce ve středních Čechách, která vyrábí energii 100% z obnovitelných zdrojů. Díky bioplynové stanici, která zpracovává místní zemědělský a potravinářský odpad, vyrábí obec nejen teplo pro své občany, ale také čistou elektřinu. Místní mohli přestat topit […]

Čistý vzduch a jedna z nejlevnějších cen za teplo v zemi. To je jen několik výhod pro obyvatele Kněžic, obce ve středních Čechách, která vyrábí energii 100% z obnovitelných zdrojů. Díky bioplynové stanici, která zpracovává místní zemědělský a potravinářský odpad, vyrábí obec nejen teplo pro své občany, ale také čistou elektřinu. Místní mohli přestat topit uhlím zamořujícím vzduch a starosta Milan Kazda se svým týmem dokázal, že jejich vesnice může být energeticky soběstačná a nezávislá.

ELEKTRÁRNA FINANCUJE CHARITU

Marek Černocký, ředitel dobročinné neziskové organizace Energeia, chtěl mít stabilní a čistý příjem pro své aktivity. Na řece Labi proto vybudoval vodní elektrárnu. Všechen zisk je nyní investován na charitu a sociální služby. Dobročinné dary organizaci již nejsou jednorázově vyčerpány, ale jsou v elektrárně zhodnoceny a stanou se tak nevyčerpatelnými. Organizace se může konečně plně […]

Marek Černocký, ředitel dobročinné neziskové organizace Energeia, chtěl mít stabilní a čistý příjem pro své aktivity. Na řece Labi proto vybudoval vodní elektrárnu. Všechen zisk je nyní investován na charitu a sociální služby. Dobročinné dary organizaci již nejsou jednorázově vyčerpány, ale jsou v elektrárně zhodnoceny a stanou se tak nevyčerpatelnými. Organizace se může konečně plně soustředit na pomoc těm, kteří to potřebují.

ČISTÉ ZDROJE PRO STUDENTY

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni vyměnila své úhelné kotle za obnovitelné zdroje. Komplex devíti budov teď vytápí pomocí kotle na biomasu a tepelných čerpadel. Součástí úspěchu přeměny jsou úspory ze zateplení budov. Škola nyní šetři mnoho peněz a studentům poskytuje levnější ubytování. O celý systém se stará zástupce ředitele Petr Červený. […]

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni vyměnila své úhelné kotle za obnovitelné zdroje. Komplex devíti budov teď vytápí pomocí kotle na biomasu a tepelných čerpadel. Součástí úspěchu přeměny jsou úspory ze zateplení budov. Škola nyní šetři mnoho peněz a studentům poskytuje levnější ubytování. O celý systém se stará zástupce ředitele Petr Červený. Novou kotelnu se mu daří implementovat i do samotné výuky žáků.

VODA JE ŽIVOT

Vladislav Kyselica se již v mládí nadchnul pro malé vodní elektrárny. Za svůj život uvedl již dvě do provozu a třetí právě rekonstruuje, Jejich hlavní přínos nevidí pouze ve výrobě čisté elektřiny, ale také v zadržování vody v krajině. V období sucha rezervoár nad elektrárnou pomáhá živočichům z řeky přežít. Kyselica navíc již 20 let […]

Vladislav Kyselica se již v mládí nadchnul pro malé vodní elektrárny. Za svůj život uvedl již dvě do provozu a třetí právě rekonstruuje, Jejich hlavní přínos nevidí pouze ve výrobě čisté elektřiny, ale také v zadržování vody v krajině. V období sucha rezervoár nad elektrárnou pomáhá živočichům z řeky přežít. Kyselica navíc již 20 let jezdí elektromobilem. Ten si nabíjí přímo z vodní elektrárny, když k ní přijede. Nabít si zde auto může zdarma i kdokoliv jiný.

SEN O SOBĚSTAČNOSTI

Biofarmář Pavel Štěpánek začal s ekologicky šetrným hospodařením, aby dosáhl své vlastní potravinové soběstačnosti a harmonie s přírodou. Po několika letech začal do svého hospodářství implementovat i obnovitelné zdroje energie. Nyní se může pyšnit kotlem na biomasu, tepelným čerpadlem, solárními kolektory na ohřev vody a fotovoltaickými panely. Rozšiřuje tak svou potravinovou nezávislost i na energie. […]

Biofarmář Pavel Štěpánek začal s ekologicky šetrným hospodařením, aby dosáhl své vlastní potravinové soběstačnosti a harmonie s přírodou. Po několika letech začal do svého hospodářství implementovat i obnovitelné zdroje energie. Nyní se může pyšnit kotlem na biomasu, tepelným čerpadlem, solárními kolektory na ohřev vody a fotovoltaickými panely. Rozšiřuje tak svou potravinovou nezávislost i na energie. Jeho snem je stát se naprosto energeticky soběstačným a odstřihnout se od sítě.

VŠEOBECNÁ DEKLARACE ENERGETICKÝCH PRÁV OBČANA

Uvědomujeme si, že zajištění našich energetických potřeb, aniž bychom nadále devastovali svou planetu, a přechod na 100% obnovitelné zdroje energie je zásadní pro budoucnost Země i lidstva.
Víme, že místní výroba energie, která je v rukou občanů, je základem spravedlivého energetického přechodu.
Vidíme, že technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie pokročily a nyní již umožňují každému jedinci, obci či podniku vyrábět si vlastní čistou energii, což zároveň nabízí vládám nástroj k řešení energetické chudoby.
Věříme, že v 21. století by neměla být výroba energie výsadou hrstky velkých dodavatelů, ale měla by být právem každého.

Země světa v Pařížské dohodě potvrdily svůj závazek udržet globální oteplování pod 2° C a usilovat o zabránění růstu teploty o 1,5° C. Jelikož přechod na 100% obnovitelné zdroje energie a společné chápání energetických práv má zásadní význam pro naplňování cílů Pařížské dohody, vyhlašujeme tuto Všeobecnou deklaraci energetických práv občanů jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy.

  • Každý občan má právo vyrábět, spotřebovávat a skladovat energii z obnovitelných zdrojů a právo na spravedlivou cenu za prodej elektřiny a účast se na energetickém trhu.
  • Každý občan má právo na jednoduché a transparentní administrativní, povolovací a plánovací procesy, aby každý, kdo chce být výrobcem energie, měl možnost se jím snadno stát.
  • Každý občan má právo na veřejnou podporu výroby čisté energie a na záruku, že daně ani poplatky nebudou mít represivní charakter a nebudou navrženy tak, aby odrazovaly od aktivní účasti na trhu, nýbrž odrážely výhody distribuované výroby energie.
  • Žádáme, aby byl spravedlivý energetický přechod podpořen z prostředků příštího rozpočtu EU. Evropské fondy by měly pomoci naplnit vizi 100% obnovitelné decentralizované energetiky. Měly by být pro občany snadno dostupné a zacílené na podporu lokální obnovitelné energetiky.
  • Chceme, aby byl každý občan součástí energetického přechodu. Příští rozpočet EU by měl nabídnout nové možnosti, jak využít evropské fondy, a nástroje, které pomohou občanům aktivně se zapojit do energetického přechodu napříč celou Evropou.

 

POSTAVTE SE ZA SVÁ ENERGETICKÁ PRÁVA A PODEPIŠTE VÝZVU!